Qr Multi Jewell

نحوه استفاده از محصولات فلای تک

نحوه استفاده از سیستم باطری

در سیستم باطری کلیدی تعبیه شده است که از حالت باطری به برق انتقال حالت می دهد . یعنی زمانی که دوست دارید دستگاه با برق کار کند کلید را روی 2 یا شماره P گذاشته و از آداپتور جعبه دار استفاده بفرمایید.

در حالت استفاده از باطری کلید را روی 1 یا B قرار داده و از دستگاه استفاده نمایید.

چراغی کنار کلید ها تعبیه  شده است که تا زمانی که روشن است و پر رنگ دستگاه شارژ دارد و در صورت کم نور شدن یا خاموش شدن چراغ دستگاه را با اداپتور بدون جعبه و دو سر سیم شارژ بفرمایید.

برای شارژ دستگاه باید روی حالت 1 باشد و امکان استفاده از دستگاه زمانی که به شارژ هست وجود دارد و بعد از کامل شدن شارژ ، شارژر به صورت اتوماتیک از مدار خارج می شود.