LYfe

گیاهان خود را آزاد کنید

طراحی شده توسط تیم با استعداد ما در ایران، با ظرافت و مینیمالیسم خاصی طراحی شده است.گلدان LYfe شامل یک گیاهچه است که از طریق بذر مغناطیسی بر روی یک پایه قرار می گیرد و به آرامی به صورت معلق چرخانده می شود.میدان مغناطیسی زمین اثرات قدرتمندی بر تمامی اشکال زندگی ، به ویژه گیاهان دارد. ما در حال بررسی اثرات مغناطیس بر روی گیاهان به عنوان گلدان LYfe از تکنولوژی معلق استفاده می کنیم 

مطالعات نشان داده است که گیاهانی که توسط یک میدان مغناطیسی احاطه شده اند، رشد سریع تر، بلندتر، بزرگتر و سالم تر دارند.

گیاهان هوازی (Tillandsia)، گیاهانی هستند که در هوا رشد می کنند. گیاهان هوازی  بر اساس گردش ذرات موجود در هوا رشد می کنند؛ بدون نیاز به خاک، میکروموتور ما بر اساس گرانش و چرخش طبیعی باعث می شود رشد گیاه به صورت طبیعی و سریعتر باشد.

هر خلق و خوی که دارید و هر سلیقه ای، می توانید یک پوست تطبیق برای LYfe خود را در فروشگاه ما پیدا کنید. تصور کنید که ماشین شما در رنگ های هیجان انگیز اشباع شده باشد، با گل های وحشی و گیاهان مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید.

سفارش دهید
سفارش دهید
سفارش دهید
سفارش دهید